Dryfast ventilatoren

Goede ventilatie is belangrijk voor een prettig en gezond werkklimaat. Door het ventileren van ruimtes worden schadelijke stoffen zoals kwartshoudend stof, lasrook, verfdampen, koolmonoxide en koolzuurgas afgevoerd. Ventilatoren worden niet alleen toegepast voor het afvoeren van schadelijke stoffen, maar ze worden ook veelvuldig toegepast bij droogprocessen, het transporteren van koude of warme lucht, het brengen van verkoeling door luchtverplaatsing, etc.

Waarvoor ventilatoren inzetten?

Door het ruime aanbod in ventilatoren zijn er vele toepassingen mogelijk, zo worden onze ventilatoren bijvoorbeeld ingezet bij: drogen, verwarmen, koelen, ontluchten/beluchten en stofafzuiging.

Ruim aanbod in ventilatoren

De meeste ventilatoren zijn multifunctioneel inzetbaar

Beschikbaar van een lage capaciteit tot hoge capaciteit

Ventilatoren beschikbaar voor zowel de bouw-, verhuur- als brand- en waterschadebranche

Ruim aanbod in ventilatoren

De meeste ventilatoren zijn multifunctioneel inzetbaar

Beschikbaar van een lage capaciteit tot hoge capaciteit

Ventilatoren beschikbaar voor zowel de bouw-, verhuur- als brand- en waterschadebranche

Diverse toepassingen met de Dryfast ventilatoren

Drogen

Bij droging zorgt luchtbeweging voor een betere verdamping, omdat de verzadigde lucht, aan het te drogen oppervlak, vervangen wordt door lucht die nog niet verzadigd is met vocht. Wordt er in de ruimte ook nog een ontvochtiger of bouwdroger geplaatst, dan wordt het uitdampen van het te drogen materiaal extra versterkt en op deze manier gaat de capillaire werking in het materiaal niet verloren, zoals kan gebeuren bij droging d.m.v. verwarming. Bij grote ruimtes met vochtproblemen worden vaak grote axiaal ventilatoren opgesteld om zo veel lucht te circuleren. Bij het drogen van landbouwproducten, zoals graan en aardappelen, moet veel weerstand overwonnen worden zodat men daar een centrifugaal / radiaal ventilator inzet.

Verwarmen

Bij het verwarmen kunnen ventilatoren op diverse manieren toegepast worden n.l.:

  • Door de warme lucht vanaf een centrale warmtebron, met behulp van luchtslangen over meerdere ruimtes te verdelen. Hiervoor worden radiaal ventilatoren gebruikt, omdat veel druk nodig is om de warme lucht door de flexibele ventilatieslangen te blazen.
  • Door bij hoge ruimtes de warme lucht die opstijgt weer naar beneden te drukken, kan veel bespaard worden op verwarmingskosten en een betere circulatie gerealiseerd worden.

Koelen / evenementen

Axiaal ventilatoren worden ook veel toegepast voor het koelen van de werkplek in grote opslag-, distributie- en fabriekshallen. Door luchtverplaatsing kan het vocht beter en sneller verdampen van de huid van de werkende mens, waardoor er een verkoelend effect optreedt. Ook kan warme lucht afgevoerd c.q. koelere lucht toegevoerd worden in een ruimte. Ook worden de Dryfast ventilatoren gebruikt om verkoeling te geven in feesttenten, op overdekte podia en zelfs in discotheken in een warme periode. De Dryfast ventilatoren worden ook in fotostudio’s en op filmsets gebruikt voor allerlei wind/storm effecten. Op de afbeelding hiernaast ziet u een z.g. stormwand, gecreëerd met 16 stapelbare ventilatoren model TTV20000, met een oppervlak van 16 m² en een totale luchtverplaatsing van wel 320.000 m³.

Ontluchten / beluchten

Bij het ontluchten of beluchten van ruimten waarin gewerkt wordt, kunnen ventilatoren ingezet worden om giftige dampen, stof en andere schadelijke stoffen af te voeren of om veel verse lucht toe te voeren, om zo een veilige werkplek te kunnen garanderen. Ontluchten, beluchten en filteren wordt veel toegepast bij bouwwerkzaamheden waar kwartsstof en andere kwalijke stoffen vrijkomen. Naast de bouw wordt er in de industrie ontlucht en belucht bij waterzuiveringen, tunnels, vrieswerkzaamheden met stikstof en kelders of kruipkelders. In veel van deze gevallen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het gebruik van ventilatoren verplicht gesteld.

Stofafzuiging / opvang

Goede arbeidsomstandigheden verminderen de kans op gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ze dragen ook bij tot een verbetering van de motivatie en productiviteit van werknemers. De Arbowet schrijft voor dat problemen met betrekking tot stof bij de bron aangepakt dienen te worden en de keuze van materiaal moet gebaseerd zijn op een reductie van kwartsstof. In de bouwfase kan men zoeken naar andere bouwmaterialen en stofafzuiging monteren op boormachines en andere apparatuur. Bij sloop en of renovatie ligt dit echter vast en zal de oplossing gezocht moeten worden in reductie van de stofconcentratie. Stof komt vrij bij: slijpen, frezen, boren, zagen, hakken, schuren, stralen maar ook bij algemene werkzaamheden zoals vegen, borstelen en gevelreiniging. Om problemen met stof op te lossen, kunnen we stofopvangzakken gebruiken. Deze stofopvangzakken voldoen aan de strengste eisen van de arbeidsinspectie die op dit moment hieraan worden gesteld. De stofzak is eenvoudig te monteren en te reinigen zodat hij meerdere keren gebruikt kan worden, andere voordelen zijn:

  • stofafzuiging geeft minder overlast en rommel
  • stofafzuiging verhoogt de productiviteit door de betere werkomstandigheden

De stofzakken voldoen aan de huidige eisen die de arbeidsinspectie stelt aan de ventilatie op de werkplek. In het kort houd het in dat de test is gedaan volgens DIN-EN 60335-2-69 (L). De uitkomst van deze test was: MAK waarde 0,1 mg/m³ met een maximale doorlaat van 0,5 %.

Keuze in apparaat

Om veel lucht te verplaatsen maken we gebruik van axiaal ventilatoren met over het algemeen een hoge luchtopbrengst, maar met weinig druk zodat hierop een beperkt aantal slangen kan worden aangesloten. Hierbij kunt u denken aan de DFV4500 en de DFV7000. Om druk op te bouwen passen we de centrifugaal ventilator toe, met naar verhouding minder luchtopbrengst maar met meer druk. Hier kunt u meer slangen op aansluiten en de lucht over een grote afstand verplaatsen.
Om te bepalen welke capaciteit en type ventilator u nodig heeft is het belangrijk te weten wat de inhoud van de ruimte is in m
3 en waarvoor de ruimte dient. Heeft u behoefte aan advies of meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.