Dryfast bouwdrogers, de robuuste bouwdrogers met de hoogste ontvochtigingscapaciteit 

De bouwdrogers van Dryfast onderscheiden zich, naast de hoge ontvochtigingscapaciteit, ook door de zeer robuuste constructie, de lange levensduur onder de meest extreme omstandigheden en de eenvoudige service. Onze bouwdrogers kunnen door de toepassing van efficiënt roterende compressoren,  zowel liggend als staand worden vervoerd waarna de bouwdroger direct aangezet kan worden. Zeer grote aantallen van deze bouwdrogers hebben hun weg gevonden naar de verhuur-, bouw- en brand- en waterschade branche in Nederland

Waarom bouwdrogers inzetten?

De Dryfast bouwdrogers kunnen worden ingezet om droogprocessen te versnellen. Houdt er echter wel rekening mee dat de bouwdrogers in sommige gevallen niet direct kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld met zandcement vloeren. Laat deze eerst 7 dagen uitharden voordat u een bouwdroger inzet voor actieve droging.

 

Zeer hoge ontvochtigingscapaciteit, zelfs bij lage temperaturen 

Geen elektronische componenten zonder zeer goede bescherming

Robuuste constructie en zeer lange levensduur 

Laag energieverbruik  door roterende compressoren

Zeer hoge ontvochtigingscapaciteit, zelfs bij lage temperaturen 

Geen elektronische componenten zonder zeer goede bescherming

Robuuste constructie en zeer lange levensduur 

Laag energieverbruik  door roterende compressoren

Werking van de bouwdrogers

Bij een bouwdroger wordt een milieuvriendelijk koelgas door een roterende compressor gecomprimeerd. Het hete koelgas gaat, onder een hoge druk, naar het condensorblok waar het gas gekoeld en gecondenseerd wordt. Via een expansie eenheid wordt het milieuvriendelijke koelgas R454C in het verdamperblok gespoten, waar het verdampt. Hiervoor is warmte nodig die aan de passerende lucht onttrokken wordt. Het koelgas wordt weer door de compressor aangezogen en het proces begint weer van vooraf aan. De vochtige lucht uit de ruimte wordt over de verdamper gezogen, waar het heftig wordt afgekoeld, waardoor het water in de lucht condenseert. Het water wordt via een waterslang aflopend afgevoerd. De koude lucht wordt hierna door het condensorblok weer opgewarmd en als droge en warme lucht weer de ruimte ingeblazen. 

Condensdroging is een natuurlijke manier om bouwmaterialen te ontvochtigen. De kans op krimpscheuren en overdroging is door deze natuurlijke methode, mits goed toegepast, uitgesloten.

Kosten besparen door de inzet van bouwdrogers

Het belangrijkste argument om bouwdrogers in te zetten is de grote kostenbesparing ten opzichte van drogen door te verwarmen, tijdens of na de bouw. Door de inzet van bouwdrogers in de afbouwfase in de nieuwbouw, kan er tot 300% worden bespaard op verwarmingskosten in de eerste vijf jaar na de oplevering. Een ander wezenlijk voordeel is de verkorting van de bouwtijd; schilders, stukadoors en andere vaklieden kunnen in een eerder stadium met hun werk beginnen en zonder onderbrekingen doorwerken. Daarnaast zijn er veel minder vochtproblemen en schades na de oplevering.

 

Bouwdroging moet op grond van het voorgaande met behulp van condensatiedrogers worden uitgevoerd.

Opstelling van de Dryfast bouwdrogers

Voordat de luchtontvochtiger in werking wordt gesteld, moet de te drogen ruimte zo goed mogelijk afgedicht worden. Dat betekent dat ramen en deuren en andere openingen afgesloten moeten worden. Zo wordt vermeden dat vochtige buitenlucht naar binnen kan komen.

In geval van één ontvochtiger wordt deze in het midden van de ruimte opgesteld. Worden meerdere drogers in dezelfde ruimte opgesteld, dan wordt de totale ruimte opgedeeld in een aantal deelvlakken gelijk aan het aantal drogers. In het midden van elk vlak wordt een droger opgesteld, om zo een optimale luchtverdeling te krijgen.

De drogers moeten ten opzichte van elkaar zo worden opgesteld, dat de ventilator vrij kan uitblazen en de droge lucht van de machine niet in de richting van de andere blaast.

Bouwdrogers in combinatie met verwarming

Hoe hoger de ruimtetemperatuur, des te korter wordt de droogtijd. Worden de bouwdrogers in combinatie met kachels ingezet, dan moet er op gelet worden dat de kachel niet te dicht bij de bouwdroger wordt opgesteld omdat de bouwdroger anders de droge warme lucht van de kachel kan aanzuigen, waardoor het rendement sterk daalt. Het wordt sterk afgeraden om indirect gestookte kachels buiten op te stellen, zonder retourluchtaansluiting op de kachel. Als het vriest wordt er, na verwarming, zeer droge lucht in het gebouw geblazen. Dit kan krimpscheuren veroorzaken in een verse vloer.

 

PAS OP: bij het inzetten van direct gestookte olie- en gaskachels wordt veel vocht geproduceerd. Bij verbranding van 1 liter gas komt circa 0,78 liter water vrij. Daarnaast kunnen de verbrandingsgassen die in de ruimte vrijkomen vers stucwerk laten verkleuren. Vanzelfsprekend is, dat het voor mensen ongezond is om in on- of slecht geventileerde ruimtes te werken waar verbrandingsgassen vrijkomen.

Bepalen van de benodigde ontvochtigingscapaciteit

Met een gemiddelde ontvochtigingscapaciteit van 90 liter per 24 uur is de bouwdroger DF 800 het best geschikt voor het drogen van ruimtes met een inhoud van ca. 800 m3 (bij 15 °C en 75% R.V.).  Het typenummer van een Dryfast DF bouwdroger staat grofweg voor het aantal kubieke meters waarvoor deze geschikt is. Betreft het grote ruimtes, zonder veel tussenwanden, dan kan het ontvochtigingsvolume met 15% worden verhoogd. Bij de capaciteitsberekening voor het droog houden van opgeslagen goederen kan het in de tabel genoemde volume verdubbeld worden. Bij 10 °C is de verrijdbare drijfstroom ontvochtiger DH150GXF geschikt voor een ruimte met een inhoud van 3.000 m³.

 

Belangrijk: een overcapaciteit t.o.v. de benodigde ontvochtigingscapaciteit geeft nagenoeg geen tijdsvoordeel, maar wel hogere energie- en huurkosten.

 

Voor een juiste capaciteitsberekening is het aan te bevelen om met één van onze adviseurs contact op te nemen. Deze zal voor u de benodigde capaciteit alsmede de aanschafkosten berekenen en u adviseren hoe u tot een optimaal resultaat kunt komen.

Inschatten van droogtijden

Het is bijna onmogelijk om exacte droogtijden te noemen. Zeker is wel, dat met de inzet van de juiste bouwdrogers tot 70% sneller wordt gedroogd in natte en koude seizoenen t.o.v. natuurlijke droging. De Dryfast bouwdrogers creëren altijd de perfecte droogconditie, deze is te vergelijken met een droge dag wanneer alle ramen tegen elkaar openstaan. Deze omstandigheden komen echter slechts voor in België. Hieronder vindt u enkele indicaties van droogtijden bij optimale droging:

 • Zandcement dekvloer; tot een dikte van 4 cm ongeveer 1 cm per week. Bij een dikkere dekvloer kunt u het beste contact met ons opnemen zodat wij een calculatie voor u kunnen maken. Let op: de eerste 7 dagen na het aanbrengen van de zandcementvloer mag er niet gedroogd worden omdat het materiaal dan de hoeveelheid vocht moet opnemen die nodig is voor het op sterkte komen van de vloer gedurende 30 dagen.
 • Anhydriet vloeivloeren; tot een dikte van 4 cm kan in ongeveer 12 dagen gedroogd worden. Indien er direct, na 48 uur na het storten van de vloer begonnen wordt met de bouwdroging. Bij een dikkere vloeren kunt u het beste contact met ons opnemen zodat wij een calculatie voor u kunnen maken.
 • Stenen wanden, stucwerk en kalkzandsteen blokken kunnen tussen 4 tot 12 dagen gedroogd worden

Dryfast heeft diverse meetapparatuur om zeker te weten of bouwmaterialen droog genoeg zijn om afgewerkt te worden.

Inzetten van bouwdrogers na brand- en waterschade

De Dryfast bouwdrogers zijn zeer geschikt om ingezet te worden na een waterschade. Door de hoge ontvochtigingscapaciteit is het object met waterschade snel te drogen, zeker als er ook verplaatsbare axiaal ventilatoren ingezet worden. In toenemende mate wordt kunststof verwerkt in producten die wij dagelijks gebruiken, in geval van brand geeft dit problemen die sterk worden onderschat. Het grootste probleem is niet de schade die veroorzaakt is door het bluswater, maar de uitzonderlijk agressieve salpeterzuurdamp, wat ontstaat als polyvinylchloride (PVC) verbrandt en zich met de vochtige lucht verbindt.
 
Bij verbranding van 1 kg PVC met een chloorpercentage van 50% ontstaat ca. 0,4 m3 chloorwaterstofgas, dat opgelost in 2 liter water een concentratie van 30% zoutzuur geeft. Worden er niet direct de juiste maatregelen getroffen, dan leidt de zoutzuur neerslag op alle blanke (coatings zijn vaak verbrand) metalen oppervlaktes van machines, computerapparatuur, gereedschappen, industrie robots, elektrische installaties, etc. tot grote schade als gevolg van corrosie. Daarom moet direct de oorzaak voor het ontstaan van de zoutzuurverbinding worden weggenomen. Dit houdt in dat de chemische reactie van chloorwaterstof  met de vochtige lucht zo snel mogelijk gestopt moet worden.
 
Het terugbrengen van de luchtvochtigheid naar  45% R.V. vertraagt de corrosie aanzienlijk. Bij verdere verlaging van de luchtvochtigheid tot 30% T.V. kan een volledige corrosiestop worden bereikt, hiervoor kunnen absorptiedrogers ingezet worden of de bouwdroger DF800F voorzien van een slangaansluitstuk met twee aansluitingen.
Onmiddellijk na beëindiging van de blusactiviteiten moet er met ontvochtigen worden begonnen, des te eerder er wordt gedroogd en des te lager zijn de te verwachten saneringskosten.
 
Afhankelijk van de ruimte inhoud wordt besloten of de gehele ruimte of alleen de daarin opgestelde objecten worden gedroogd. Bij ruimtedroging wordt de relatieve luchtvochtigheid in de betreffende ruimte in zo kort mogelijke tijd onder de 45% R.V. teruggebracht, om zo het chemische proces van de zoutzuurvorming te onderbreken. Is droging van de ruimte op basis van economische of technische gronden niet mogelijk, omdat bijvoorbeeld maar enkele objecten gevaar lopen, worden dezen afgedekt met bijvoorbeeld kunststof dekzeilen en daarom wordt het daaronder plaatselijk gedroogd.

Mogelijkheden voor condenswaterafvoer en instellen van relatieve vochtigheid

Voor de Dryfast bouwdrogers: DF200 (wordt niet meer geproduceerd), DF400F, DF800F en de DH150GX zijn er, afhankelijk van welke toepassing, de volgende mogelijkheden voor de afvoer van condenswater:

 • Externe wateropvangbak
  Het condenswater wordt in een naast de bouwdroger opgestelde wateropvangbak (metserkuip) opgevangen. Het is ook mogelijk om het condenswater door een waterslang, regelmatig aflopend, naar buiten of naar een afvoerput te leiden.
 • Permanente ontvochtiging
  Voor alle toepassingen waar een permanente voorziening nodig is, wordt een ontvochtiger met een ingebouwde condenswaterpomp aanbevolen. De DH150GXF is bijvoorbeeld standaard uitgerust met een condenswaterpomp voor de afvoer van het condenswater. De peristaltische condenswaterpomp kan het condenswater oppompen tot een maximale hoogte van 2,5 m, zodat het bijvoorbeeld door een bovenlicht weggepompt kan worden. De bouwdrogers DF 200, DF 400 en DF 800 zijn optioneel uit te rusten met een volautomatische condenswaterpomp met overloopbeveiliging. Vraag in voorkomende gevallen naar deze opties.
 • Hygrostaatgestuurde ontvochtigers
  Om “overmatige ontvochtiging” te voorkomen bij kritische toepassingen en wanneer het niet nodig is om lage R.V. waarden te bereiken en zo energiekosten te besparen, adviseren wij een ontvochtiger die is uitgerust met een hygrostaat. De hygrostaat schakelt de ontvochtiger aan en uit en regelt zo de juiste luchtvochtigheid. De bouwdroger DH150GXF is standaard voorzien van een ingebouwd hygrostaat, de andere bouwdrogers kunnen optioneel voorzien worden van een externe stekkerhygrostaat (behalve DF800) of een ingebouwde hygrostaat.
Praktijktips: optimaliseren van de ontvochtigingscapaciteit

Voor een nog effectievere droging is het aan te bevelen onze bouwdrogers te combineren met onze axiaal ventilatoren uit de TTV serie. Door de sterke interne ventilatie verdampt het water uit de bouwmaterialen veel sneller. Door de hoge luchtsnelheid over de oppervlakte van het te drogen materiaal kan het water, dat uit de capillaire openingen van het materiaal komt, sneller verdampen. Alleen de waterdamp aanwezig in de lucht kan er door de luchtontvochtiger uitgehaald worden.

TIP: De verplaatsbare ventilator altijd langs het te drogen oppervlakte laten blazen, nooit er recht op. Hoeken en moeilijk te bereiken ruimtes met van nature weinig luchtbeweging, verdienen extra aandacht.