Compacte adsorptiedrogers, voor wanneer een zeer lage RV gewenst is

De ASE-serie is flexibel inzetbaar dankzij de compacte en lichte modellen. Deze modellen hebben een indrukwekkende ontvochtigingscapaciteit, zelfs bij lage dauwpunten. 

Waarvoor adsorptiedrogers inzetten?

Adsorptiedrogers worden speciaal ingezet wanneer:

  • een zeer lage relatieve luchtvochtigheid van minder dan 35% gewenst is (b.v. farmaceutische en chemische industrie, munitiedepots etc.)
  • alleen bij lage temperaturen gewerkt kan worden (b.v. koelruimtes)
  • lage temperaturen nodig of klimatologisch bepaald zijn (b.v. tankcoatings, scheepsreiniging)

   

  Functioneert efficiënter dan condensdrogers bij temperaturen onder de 10 °C

  Compacte en lichte modellen met hoge capaciteit

  Adsorptieprincipe met één gemeenschappelijke ventilator voor proces- en regeneratielucht

  Slang aansluiten mogelijk

  Functioneert efficiënter dan condensdrogers bij temperaturen onder de 10 °C

  Compacte en lichte modellen met hoge capaciteit

  Voor speciale hygiënische normen RVS-modellen beschikbaar

  Slang aansluiten mogelijk

  Energieverbruik adsorptiedrogers

  Het energieverbruik van een condensdroger bij 12°C is ongeveer een derde van het energieverbruik van een adsorptiedroger bij gelijke ontvochtigings vraag. Voor een condensdroger is een veel lagere elektrische aansluitspanning voldoende, hetgeen belangrijk is uit oogpunt van energiebesparing. Het omslagpunt waarbij een adsorptiedroger efficiënter is dan een condensdroger, ligt bij ca. + 7°C (de gemiddelde jaar temperatuur in de Benelux is + 10,7°C).

   

  LET OP: Bij bouwdroging zijn temperaturen onder de 7°C slechts theoretisch, doordat er nauwelijks dampdiffusie meer plaatsvindt vanuit de bouwmaterialen.

  Gebruik van adsorptiedrogers in geval van brandschades

  In toenemende mate wordt kunststof verwerkt in producten die wij dagelijks gebruiken, in geval van brand geeft dit problemen die sterk onderschat worden. Het grootste probleem is niet de schade veroorzaakt door bluswater, maar de uitzonderlijk agressieve zoutzuurdamp, wat ontstaat als polyvinylchloride (PVC) verbrandt en zich met de vochtige lucht verbindt.

   

  Bij verbranding van 1 kg PVC met een chloorpercentage van 50% ontstaat ca. 0,4 m³ chloorwaterstofgas, dat opgelost in 2 liter water een concentratie van 30% zoutzuur geeft. Worden niet direct de juiste maatregelen getroffen, dan leidt de zoutzuurneerslag op alle blanke (coatings zijn vaak verbrand) metalen oppervlaktes, b.v. machines, gereedschappen, elektrische installaties etc. tot schade als gevolg van corrosie.

   

  Daarom moet direct de oorzaak voor het ontstaan van de zoutzuurverbinding weggenomen worden. Dit houdt in dat de chemische reactie van chloorwaterstofgas met de vochtige lucht gestopt moet worden. Het terugbrengen van de luchtvochtigheid naar 30% R.V. stopt de corrosie.

   

  Daarom adviseert Dryfast, in geval van brandschadesanering, adsorptiedrogers in te zetten, of als alternatief de nieuwe Dryfast bouwdroger DF800 met slangaansluitstuk voor 2 slangen. Onmiddellijk na beëindiging van de blusactiviteiten moet met drogen worden begonnen, des te sneller er ontvochtigd wordt, des te geringer zijn de saneringskosten. Afhankelijk van het volume van de ruimte wordt besloten of de gehele ruimte of alleen de daarin opgestelde objecten gedroogd worden. Bij ruimtedroging wordt de relatieve luchtvochtigheid in de betreffende ruimte in zo kort mogelijke tijd tot onder de 30% R.V. teruggebracht, om zo het chemische proces van de zoutzuurvorming te onderbreken. Is droging van de ruimte op basis van economische of technische gronden niet mogelijk, omdat b.v. maar enkele objecten gevaar lopen, worden deze afgedekt met b.v. bouwfolie en daaronder plaatselijk gedroogd.