Lekdetectie

Klik hier voor meer informatie over de veilligheidsinformatiebladen m.b.t. onze lekdetectiekleurstoffen.

Waarvoor lekdetectieapparatuur inzetten?

Vaak wordt er bij lekkages enkel gedacht aan de grote waterschades die dit met zich mee brengt, echter schuilen er ook gevaren achter lekkages. Denk hierbij aan lekkages aan het gasleidingnet of giftige schimmelvorming door vochtuitslag van een lekkage.

Professioneel apparatuur
Breed aanbod kwaliteitsmeters
Gunstige prijzen
Gediplomeerd personeel die u en uw medewerkers uitgebreid kunnen trainen
Professioneel apparatuur
Breed aanbod kwaliteitsmeters
Gunstige prijzen
Gediplomeerd personeel die u en uw medewerkers uitgebreid kunnen trainen
Meetmethodes en systemen
Het impulsstroomproces 

Het werkingsprincipe van het impulsstroomproces, waarbij op de te onderzoeken folie een spanning wordt aangelegd door een ringleiding met positieve pool op het afdichtingsoppervlak en een aardingskabel met negatieve pool aan de onderzijde van de afdichting te installeren.

Oppervlaktevochtigheid dient als geleider voor de via de impulsgenerator geleverde stroom, waarvan de stromingsrichting via een meetstaaf kan worden bepaald en op de impulsontvanger als richtingsindicatie naar de positie van de lekkage worden weergegeven. Voor het gebruik van ons impulsstroom-meetsysteem speelt het geen rol of de afdichting voorzien is van grind of begroeid is, alleen een voldoende bevochtiging van de afdichtlaag moet gewaarborgd zijn.

Akoestische lekdetectie
Bij lekkages in drukleidingen veroorzaakt het, met grote snelheid uitstromende water, geluid door wrijving.

 • Ten eerste wordt de leiding zelf in trilling gebracht. Dit geluid wordt door de leiding doorgegeven en kan bij contactpunten die verder weg liggen (afsluiters, hydranten, fittings) via contactgeluidmicrofoons hoorbaar worden gemaakt. 
 • Ten tweede veroorzaakt het direct bij het lek uitstromende water geluiden, dat door de grond worden doorgegeven aan het oppervlak. Deze geluiden kunnen hoorbaar worden gemaakt met bodemmicrofoons.

Lekdetectie d.m.v. traceergas
De optioneel verkrijgbare waterstofsensoren TS 810 SDI en LD6000 H2 maken de T3000 en LD6000 zeer geschikt voor lekdetectie met formeergas van het type 95/5, dat uit 95 % stikstof en 5 % waterstof is samengesteld.

Door z’n specifieke structuur dringt het waterstof zeer snel door in alle materialen zoals grond, beton of tegels en kan daarna aan het oppervlak , met de op de meetapparaten aangesloten waterstofsensor, eenvoudig tot op het punt worden gelokaliseerd.

Formeergas van het type 95/5 is niet giftig of brandbaar. Daarom kan het over het algemeen zelfs zonder problemen worden gebruikt voor lekdetectie in gevoelige omgevingen.

Naast de compacte handsensoren is tevens een bodemsensor met geïntegreerde aanzuigpomp voor de LD6000 verkrijgbaar. Dit maakt detectie van de kleinst mogelijke traceergasconcentraties mogelijk. De bodemsensor is zeer geschikt voor controle van de lekdichtheid of lokaliseren van lekkages op daktuinen, dieper liggende aardleidingen en zelfs asfaltbedekkingen, etc.

Endoscopie
Deze techniek is uitermate geschikt om lekkages op te sporen op zeer moeilijk bereikbare plaatsen. Zo kan er een perfect beeld gevormd worden hoe de situatie is onder bijvoorbeeld een douchebak of in afvoerleidingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de zeer dunne zwanenhals en camera.

Thermografie
Door een thermografie camera worden temperaturen in beeld gebracht. Hierdoor kunnen gebreken in leidingen, isolatiefouten, elektrische installaties, worden opgespoord die niet met het blote oog waarneembaar zijn. Deze techniek wint de laatste jaren enorm aan populariteit omdat het de meest snelle, veilige en goedkoopste analysemethode is, wat onnodig breekwerk kan voorkomen. U heeft bij ons de keuze uit Trotec en FLIR inspectiecamera’s

Controle van de lekdichtheid en lekdetectie d.m.v. nevel
Door het inbrengen van nevel in leidingnetten, tankinstallaties of sanitaire huisinstallaties kunnen lekkages of gebrekkige aansluitingen snel en eenvoudig worden opgespoord. Geïsoleerde platte daken of terrasconstructies kunnen met het rookgasproces effectief en voordelig worden onderzocht op lekkages, omdat de zeer dichte witte nevel bij het ontsnappen bij de lekkages ook bij grote oppervlakken van veraf goed zichtbaar is. Ook voor tussenmetingen tijdens de bouwfase van complexe platte dakconstructies, is de rookgasdetectie zeer geschikt. Vlakken die naderhand moeilijk of helemaal niet meer toegankelijk zijn, kunnen preventief op lekdichtheid worden gecontroleerd, om door lekkages veroorzaakte bouwschade al vooraf te voorkomen.

Lekdetectie in bouwwerken en leidingnetten d.m.v. UV-A
Door het gebruik van kunstmatige markeringsmiddelen (tracers) in complexe, vloeistof voerende leidingen kan de lekdichtheid van het oppervlak hiervan worden gecontroleerd of kunnen door lekkage veroorzaakte vloeistofverdeling en -verloop, met het ultraviolet licht worden gedetecteerd en geanalyseerd.

Andere typische toepassingsgebieden zijn de controle van de lekdichtheid van watervoerende vlakken van platte daken en de controle van goten en rioolkolken.

Lekdetectie d.m.v. materiaalvochtmeting
Het bepalen van de concentratie vocht in materialen kan een indicatie geven waar het vochtprobleem vandaan komt en wordt bij lekdetectie vaak toegepast.

Hiervoor bieden wij een aantal verschillende mogelijkheden zoal de bekende calcium carbid meetmethode, capacitieve-, microgolf- en weerstandsmeting

Koudebrug detectie
Koudebrug is een veel voorkomende oorzaak van vochtproblemen. Voor het opsporen van deze koudebruggen kan, naast de eerder omschreven thermografie, hierbij ook gebruik worden gemaakt van pyrometers in combinatie met temperatuur/relatieve vochtigheidsmeters met dauwpuntvermelding of alles in één meters met thermografie of pyrometer en temperatuur/relatieve vochtigheidsfunctie.

Lokaliseren van de leidingen
Voor het lokaliseren van de leidingen hebben we de volgende methodes:

 • Passieve leidinglokalisatie
  In de passieve modus zoekt onze leidingdetector SR-24 naar elektromagnetische “ruis” in ondergrondse leidingsystemen. Elektromagnetische signalen kunnen op verschillende manieren in ondergrondse voedingsleidingen komen. Zo stralen bijvoorbeeld elektrische apparaten deze signalen in een bepaalde mate af op de stroomleidingen waarmee ze zijn verbonden of kunnen ondergrondse voedingsleidingen werken als antennes voor radio-uitzendingen met hoog vermogen en lage frequenties en worden deze signalen weer afgegeven. Deze stroom- en radiofrequenties kunnen bij de betreffende veldsterkte passief worden opgenomen en maken zo het lokaliseren van de betreffende nutsleidingen mogelijk.
 • Actieve leidinglokalisatie 
  In deze modus wordt voor het bepalen van het traject en de positie van de te vinden nutsleiding via een zender, bijvoorbeeld ST-510, energie toegevoerd en wordt de leiding vervolgens op basis van de gekozen frequentie actief gelokaliseerd.
 • Trajectlokalisatie
  In de glasfiberkabels van de lokalisatiesystemen zijn kopergeleiders opgenomen, die door het aansluiten van een zender over de gehele kabellengte een lokaliseerbaar signaal uitstralen. Hierbij wordt één zenderkabel aangebracht aan de LTS en de tweede geaard.
 • Puntlokalisatie
  Aan de schuifkabelkop van de LTS-apparaten is een sonde aangebracht, die door een zeer sterk veld eenvoudig te lokaliseren is. Het aansluiten van de zender gebeurt via twee kabels aan de aansluitbox van de LTS.

Sondemodus
Voor het lokaliseren van het signaal van een sonde in leidingen, kabels of tunnels, die niet geleidend zijn of op een andere wijze niet kunnen worden gelokaliseerd. Het camerasysteem SeeSnake kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor leidinginspecties, waarbij de in de camerakop geïntegreerde Flexmitter-zender met de SR-24 nauwkeurig kan worden gelokaliseerd. Deze combinatie is tevens een zeer effectieve en nauwkeurige methode bij lekdetectie !