Voorkom gezondheidsproblemen met behulp van stofbeheersing

Zowel in de bouw als bij renovatie, zal er altijd iets aan stofbeheersing gedaan moeten worden.

Allereerst moet er gekeken worden of afzuiging aan de bron toepasbaar is. In de gevallen waar dit niet of te weinig uitkomst biedt, wordt veelal ruimte afzuiging toegepast vanwege de eenvoudige toepasbaarheid en de grote hoeveelheid lucht, die met hoge snelheid word afgevoerd en gefilterd op minimaal F7/EU7 niveau.

Het grote voordeel van ruimte afzuiging, zoals wij dat adviseren, is het werken met onderdruk. Door het goed toepassen van het onderdruk principe, voorkomt u stofuitbraak naar aangrenzende ruimtes. Indien de ruimte te groot is om onderdruk te kunnen creëren, kan men gebruik maken van zogenaamde tijdelijke schermen, die in verschillende varianten te verkrijgen zijn. 

Een andere reden om aan stofbeheersing te doen is het schoner werken voor zowel degene die het werk uitvoert, als voor de opdrachtgever. Hierbij geldt dat ook de opdrachtgever steeds vaker  stofbeheersing verlangt om zo onnodige overlast en schoonmaaktijd te voorkomen.

Waarvoor stofbeheersing inzetten?

Veel bouwstoffen bevatten o.a. kwartsiet,  door zagen, slijpen of hakken in deze kwartsiet houdende materialen ontstaat kwartsstof. Bij inademing van dit gevaarlijke stof kunnen op termijn diverse longaandoeningen ontstaan. Om de kans op beroepsziektes zoveel mogelijk te beperken is het van belang dat er op de juiste manier wordt omgegaan met gevaarlijke stoffen.

Machines zijn breed inzetbaar
Het kan hoge boetes voorkomen
Draagt zeker bij aan uw gezond
Genereert een positieve mond tot mond reclame
Machines zijn breed inzetbaar
Het kan hoge boetes voorkomen
Draagt zeker bij aan uw gezond
Genereert een positieve mond tot mond reclame
Het gevaar van (bouw)stof
Werklieden die veelvuldig blootgesteld worden aan dit kwartsstof hebben een verhoogde kans op de zogenaamde stoflongen. Wat inhoud dat het kwartsstof zich als het ware nestelt in de longblaasjes van de longen waarbij de desbetreffende longblaasjes hun functie verliezen (door verstramming) om zuurstof op te nemen, hierdoor ontstaat onder andere kortademigheid. Indien u zich tijdens het werken met bouwmaterialen goed beschermt tegen dit stof d.m.v. stofbeheersing, kunnen (grote) gezondheidsproblemen in de toekomst, voor wat betreft stof, voorkomen worden.

Niet alleen in de bouw worden mensen blootgesteld aan stof. In de houtverwerking komt ook veel stof vrij, hierbij te denken aan het zagen of frezen van MDF of andere materialen zoals multiplex of massiefhout. Daarbij opgemerkt dat bij bewerking van MDF veel meer en fijner stof vrijkomt dan bij verwerking van bijvoorbeeld van multiplex of massieve houtsoorten. Contact met houtstof kan allergische huidreacties veroorzaken, maar ook aandoeningen aan luchtwegen en oogbindvliesontstekingen te weeg brengen.

Bronafzuiging verdient, daar waar mogelijk, uiteraard de voorkeur. In de praktijk blijkt echter dat dit niet altijd even eenvoudig toepasbaar is en daarmee niet toereikend genoeg is. In die gevallen kunnen stofafzuigunits een uitkomst bieden qua stofbeheersing.

Hogere luchtkwaliteiten met de TAC-serie
Daar waar hogere luchtkwaliteiten verlangt worden voor stofbeheersing of zelfs vereist zijn zoals bijvoorbeeld bij het werken in ziekenhuizen of werkzaamheden in  brand- en waterschadesanering alsook bij schimmel- en asbestsanering adviseren wij gebruik te maken van onze nieuwste ontwikkeling; de TAC serie ontstoffings-units.

Vario-Shift-functie: Dankzij de wereldwijd unieke Vario-Shift-functie kunnen de TAC-luchtreinigers van Trotec echter variabel en volgens de voorschriften worden aangepast aan alle gebruiksscenario’s. Als enige mobiel toepasbare luchtreiniger op de markt zijn alleen de TAC-apparaten uitgerust voor een snelle locatiewisseling van ventilator- en HEPA-eenheid, zodat u de filterketen voor standaard of cleanroom toepassingen op elk moment naar behoefte in de gewenste volgorde kunt plaatsen.

Flowmatic: De Flowmatic-sensoren registreren de werkelijke waarde van het luchtdebiet binnen de gehele filterketen en passen de systeemcapaciteit doorlopend dynamisch aan, zodat de eenmaal numeriek vooringesteld doelwaarde voor de luchthoeveelheid in elke situatie constant wordt gehouden!

Deze units zijn modulair en daarmee uniek in gebruik doordat deze  eenvoudig aan te passen zijn naar de op dat moment gewenste klasse van luchtfiltering/ontstoffing. Zo hebben we de keuze uit een aantal filters uit verschillende filtratieklassen; G4  grof filter in de vorm van een vlakfilter, een F7 fijn filter in de vorm van een cassette, een F7 fijn filter als zakfilter en ten slotte een H13 en H14 HEPA-filter.

Met een combinatie van deze filters kunt u eenvoudig elke filterklasse creëren die u wenst waarbij de basis altijd dezelfde ventilator-unit is